30 novembre 2008

Giocatrici cinesi nel 1982 (Zhongguo Qiyuan)

L' associazione dei pro cinesi (Zhongguo Qiyuan) fu fondata nel 1982 e di essa facevano parte diverse donne. Delle 18 pro affiliate, soltanto 3 erano di grado superiore a 4 dan.

Kong Xiangmin 孔祥明 (6 dan 六段): 1955-09-10 ora 8 dan; ex moglie di Nie Weiping
He Xiaoren 何晓任 (5 dan 五段), emigrata negli USA


Yang Hui 杨晖 (5 dan 五段): 1963-05-12 ora 8 dan
Rui Naiwei 芮乃伟 (4 dan 四段)
Feng Yun 丰云 (4 dan 四段)
Zhang Xuan 张璇 (4 dan 四段)
Hua Xueming 华学明 (4 dan 四段)
Zhu Jufei 朱菊菲 (4 dan 四段)
Chen Huifang 陈慧芳(4 dan 四段)
Jin Qianqian 金茜倩 (4 dan 四段)
Guo Juan 郭鹃 (4 dan 四段)
Yu Meiling 于梅玲(4 dan 四段)
Yao Xiaomin 姚小敏 (4 dan 四段)
Huang Yan 黄焰 (3 dan 三段)
Tang Yi 唐毅 (3 dan 三段)
Mu Xiaogong 穆晓红 (3 dan 三段)
Zhang Qianghua 张成华 (3 dan 三段)
Huang Miaoling 黄妙龄 (3 dan 三段).


Le foto del post sono di Zhang Xuan, Kong Xiangmin e Yang Hui.

Nessun commento: